Початкова освіта для дітей дошкільнят від трьох до семи років. Дошкільна освіта на розвиваючому курсі «Умка». Дошкільні заняття - освіта в грі.

42.1Інтелектуальне і моральне, фізичне та естетичне, музичне і духовне дошкільне виховання дитини. Все це включено в початкову освіту дітей на курсі «Умка». Початкова освіта в цьому віці закладає фундамент основ дошкільного виховання та майбутніх знань, які згодом будуть активно використовуватися дитиною і в підготовці до школи і при отриманні знань у шкільному віці. Дошкільне виховання та розвиток дітей і в цьому віці проходить виключно у вигляді гри і непомітно для дитини. Дошкільне виховання, як частина початкової освіти дитини, це непросте завдання, що вимагає від педагога спеціального досвіду і вміння. Початкова освіта проходить з урахуванням головного правила для педагогів та спеціалістів центру - це ставлення до дитини, як до унікальної особистості, зі своїм власними інтересами, своїми знаннями і навичками, і індивідуальними планами розвитку, пізнання навколишнього світу.

Дошкільна освіта на даному курсі складається зі спеціальних дошкільних занять за віковими рівнями. Дошкільні заняття кожного ступеня направлені в цілому на розвиток мовлення дитини, навчання читанню і математиці.

Освіта на курсі раннього розвитку «Умка» певною мірою відрізняється від освіти на курсі «Монтессорі». Дошкільна освіта на курсі «Умка» передбачає більш активну взаємодію на групових дошкільних заняттях зі своїми однолітками і за участю педагогів. Дошкільні заняття на курсі «Умка» проходять під девізом - я формуюсь.

Курси раннього розвитку «Умка» складаються з п'яти блоків освіти, що визначають початкову дошкільну освіту дитини від трьох до семи років. П'ять блоків, це початкове дошкільне виховання та розвиток дітей, свого роду вікові ступені освіти. Початкова освіта за кожного ступеня включає свої дошкільні заняття, які розвивають малюка як інтелектуально, так і психологічно. Основна направленість всіх п'яти ступенів спрямована на відпрацювання навичок і знань, більш ускладнених з кожним наступним рівнем.

Початкова освіта на курсі раннього розвитку «Умка» - Розвиток мови дитини.

У віці від двох до чотирьох років відбувається початковий базовий розвиток мови дитини. Адже саме в цей період початкова дошкільна освіта впливає на зміну міміки і жестів, які дитина так активно використовувала для пояснення та самовираження - на зміну приходить розвиток мови і усвідомлене спілкування. Рівень розвитку розмовної мови безпосередньо пов'язаний з розширенням контактів дитини з навколишнім світом. Тому, початкова дошкільна освіта на першій ступені курсу «Умка» більшою мірою спрямована на розвиток мови дитини. Розвиток мовлення дитини на дошкільній освіті здійснюється шляхом організації відповідного мовного середовища на навчальних заняттях.. Дошкільні заняття для дітей мають форму індивідуального спілкування вихователя з кожним малюком окремо, так як у такому спілкуванні дитина легше освоює уміння розуміти звернену до неї мову. До п'яти років поліпшуються пізнавальні та мовні здібності дітей. У цьому віці дошкільні заняття виховують ініціативність і більшу самостійність малюка в мовному спілкуванні. Початкова дошкільна освіта допомагає дітям активно і самостійно брати участь як в колективних, так і індивідуальних розмовах. Початкова освіта на останньому рівні курсу «Умка» ставить завдання узагальнення та розвитку мовлення дитини, вдосконалення монологічного мовлення (самостійні перекази, пояснення ситуацій, висловлювання обгрунтованої точки зору). Дошкільне виховання на даному ступені забезпечують розвиваючі заняття для дітей, на яких малюки переказують літературні твори, складають сюжетні розповіді, будують рольові діалоги, де відбувається активний розвиток мови дитини.

Початкова освіта на курсі раннього розвитку «Умка»: результати, спрямовані на розвиток мови дитини.

Курси раннього розвитку впевнено володіє мовними навичками, має великий словниковий запас, вона вільно висловлює свої думки, переказує події, мова дитини чиста і граматично правильна.

Початкова освіта на курсі раннього розвитку «Умка» - Навчання читання дитини.

У віці від чотирьох років малюки починають цікавитися звуковою стороною мови. У них починається період усвідомленого інтересу до видів звуків, опанування і повторення їх. Дошкільні заняття з початкового читання на першому рівні курсу «Умка» знайомлять дітей з образом букв і побудовою слів. З трьох років мова для дітей виступає не тільки засобом комунікації, але також об'єктом для підсвідомого аналізу. У дітей формується інтерес до букв, до мовлення, до їх написання та вимови. Діти починають розуміти, що слова складаються з букв, а букви створюють звуки. Інтерес малюка до слів, активно використовується викладачами в початковому навчанні читанню. Початкова дошкільна освіта допомагає малюкам навчитися аналізувати звукові слова різного складу, знайомить з наголосами, правильною вимовою. У навчанні читання нашими педагогами використовуються різні передові методики (наприклад, кубики Зайцева), що дозволяє дитині опанувати уміння правильно читати за досить короткий часовий проміжок.

Початкова освіта на курсі раннього розвитку «Умка»: результати, спрямовані на навчання читанню дитини.

Малюк знає весь алфавіт, розрізняє частини слова - склади, володіє вміннями звукового аналізу слів (голосні-приголосні; дзвінкі-глухі; шиплячі-нешиплячі), правильно читає короткі словосполучення, тексти.

Початкова освіта на курсі раннього розвитку «Умка» - Математика для дітей.

На першому рівні курсу «Умка» дитина здійснює свої перші кроки в математиці, граючи з предметами, геометричними фігурами, пізнаючи їх властивості. Початкова дошкільна освіта на цьому ступені проходить у формі ігор, основне завдання яких привернути увагу дітей до властивостей і співвідношень навколишніх предметів, їх розмірів, частин і кількості. Через невеликий проміжок часу, діти, крім умінь охарактеризувати кількісні відносини, також освоюють рахунок невеликих груп однотипних предметів. На наступних рівнях курсу початкова дошкільна освіта дає розвиток математичних здібностей малюка та направлена на вміння узагальнювати, порівнювати, вирішувати питання і самостійно висувати їх. Малюки вивчають геометричні фігури (квадрат, коло, трапеція, куб і т.д.), класифікують їх, будують з частин цілі фігури. Поступово початкова дошкільна освіта допомагає дітям навчитися розуміння послідовності, рівності та нерівності чисел, основам арифметики.

Початкова освіта на курсі раннього розвитку «Умка»: результати, спрямовані на навчання математики.

По закінченню курсу малюк самостійно класифікує предмети за властивостями, за геометричними характеристиками, виділяє логічні зв'язки, розуміє частини і цілі фігури, рахує, вимірює і вирішує початкові арифметичні задачі.

Фахівці дитячого центру, для більш якісного засвоєння нового матеріалу, намагаються об'єднати діточок у групи з однаковим рівнем дошкільного розвитку. Фахівці визначають ступінь, на який слід визначити малюка, спираючись на коректне дошкільне виховання, індивідуальні навички та здібності маленьких дарувань. І, звичайно ж, всі рішення з переводу дитини з одного ступеня на інший приймаються спільно з батьками.


Початкова дошкільна освіта на курсі «Умка». Основні характеристики курсу.

Курс розроблений на дітей від трьох років до семи років. Курс складається з п'яти вікових ступенів, кожен з яких включає в себе дошкільні заняття з розвитку мовлення, читання, математики. Основні завдання курсу - послідовний початковий інтелектуальний розвиток дитини, формування логічного та образного мислення.

Більш докладну інформацію про дошкільне виховання на курсі «Умка» ви можете отримати у адміністраторів, звернувшись в наш дитячий розвиваючий центр.

в початок

online

Меня зовут Лиза, могу ли я вам помочь?

Оставьте свой телефон и я свяжусь с вами

Ваш телефон принят!

Пример Пример escort eskisehir escort eryaman escort samsun escort bursa